مجموعه آموزشی نرم افزار حسابداری نوین ساخت

پخش ویدیو
1- ایجاد حساب بانک و سرمایه گذار

جهت ایجاد حساب بانک های خود و همچنین حساب سرمایه گذار یا سرمایه گذاران از گزینه اول وارد ایجاد حساب جدید شوید…

پخش ویدیو
2- ایجاد حساب اشخاص

به منظور ایجاد حساب اشخاص اعم از کارگران، استادکاران، کارمندان، پیمانکاران و تمامی اشخاص (بجز سرمایه گذاران و خریدارن آپارتمان) از این آموزش استفاده نمایید. 

پخش ویدیو
3- ایجاد نام کالا و مصالح

تمامی کالاها و مصالح را از گزینه دوم، ایجاد حساب هزینه یابی، تب اول ایجاد میکنیم و برای ایجاد ماشین آلات غیر مصرفی از تب سوم همان فرم استفاده میشود.

پخش ویدیو
4- ایجاد حساب هزینه و مراکز هزینه

از این قسمت برای ایجاد حساب های هزینه علاوه بر حساب های دیفالت موجود در برنامه استفاده می شود

پخش ویدیو
5- واریز به حساب بانک

به عنوان اولین قدم جهت ثبت اسناد شما باید موجود بانک یا صندوق خود را افزایش دهید به این منظور…

پخش ویدیو
6- ثبت هزینه نقدی

در این نوع ثبت سند شما شخص طرف حساب را نمیتوانید وارد کنید و اگر حساب بدهکار بستانکار اشخاص برایتان اهمیت دارد باید از آموزش بعدی استفاده نمایید

پخش ویدیو
7- ثبت هزینه های غیر نقدی

علاوه بر اسنادی که مستقیم از بانک خود پرداخت نکردید برای اسنادی که دانستن شخص طرف حساب آن هزینه مهم هست نیز استفاده می شود

پخش ویدیو
8-ثبت اطلاعات واحد ها

ثبت اطلاعات آپارتمان های هر پروژه به تفکیک 

9-مشاهده اسناد و فاکتور

در این قسمت میتوانید اسناد ثبت شده خود و همچنین فاکتور های خریداری شده را مشاهده نمایید

پخش ویدیو
10- اصلاح نام حساب ها

جهت اصلاح نام تمامی حساب های درون سیستم ازین بخش استفاده نمایید

11- خرید مصالح و تجهیزات

ثبت خرید مصالح و تجهیزات مصرفی ساختمان در فرمت فاکتور خرید 

12- گزارشات انبار

نحوه تخصیص کالا های انبار مرکزی به مراحل ساخت و گرفتن گزارشات مربوطه

پخش ویدیو
13- اصلاح اسناد حسابداری

جهت اصلاح اسناد حسابداری و اصلاح تاریخ سند های حسابداری (که شامل فاکتور های خرید نمی باشد) از این بخش استفاده نمایید

پخش ویدیو
14- دفتر روزنامه و ترازآزمایشی

بررسی دو گزارش پایه برنامه که بصورت استاندارد و بر پایه اصول حسابداری تنظیم شده اند

پخش ویدیو
15- گزارش تاریخ تا تاریخ

یکی از پرکاربرد ترین گزارشات در هزینه یابی ، چرا که به شما این امکان را میدهد تا تمامی هزینه کرد بابت خرید کالا ها و هزینه ها را در بازه زمانی دلخواهتان مشاهده فرمایید